BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

7 โอกาสการลงทุนอสังหาฯ

ยุคการเมืองวุ่น เศรษฐกิจซบ ปัจจุบันในบ้านเรากำลังเกิดความวุ่นวายทางการเมือง ภายใต้กระแสความขัดแย้งทางความคิดกันอย่างรุนแรง ซึ่งทำให้เศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มชะลอตัวลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะบรรยากาศการลงทุน การจ้างงานและการจับจ่ายใช้สอยทุกอย่างดูจะติดขัดกระท่อนกระแท่นไปหมด จนทำให้หลายคนรู้สึกเบื่อหน่ายและอึดอัดรีๆ รอๆ ในการใช้เงินและลงทุนตามๆกัน คนส่วนใหญ่มักคิดว่าโอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะเกิดขึ้นก็เฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจดีๆ...

ระยะห่างเขตที่ดินของอาคารประเภทต่างๆ

ปัจจุบันการควบคุมอาคารในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจะมีกฎหมายบังคับที่สอดคล้องกันกล่าวคือ มีข้อบัญญัติและกฎกระทรวงหรือเทศบัญญัติของท้องถิ่น บังคับใช้เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องความคุมอาคาร พ.ศ. 2544 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) และกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) เป็นต้น โดยจะมีการบังคับเกี่ยวกับแนวร่นอาคารจาก  ทางสาธารณะ ที่ว่างด้านหน้า ด้านหลังอาคาร และระยะห่างเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งสรุปโดยรวมได้ดังนี้    1. แนวร่นอาคารจาก ถนนหรือทางสาธารณะ  กรณีที่ 1 อาคารพักอาศัย (สูงไม่เกิน 3 ชั้น สูงไม่เกิน10.00 เมตร พื้นที่รวมไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร หรืออาคารอยู่อาศัยรวม (สูงไม่เกิน 2 ชั้นสูงไม่เกิน 8.00 ม. และมิใช่อาคารขนาดใหญ่)  1.1 ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6.00 เมตร ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลาง ถนนสาธารณะ อย่างน้อย 3.00 เมตร  1.2 ถ้าถนนสาธารณะกว้างมากกว่าง 6.00 เมตร รินแนวอาคารห่างจากถนนสาธารณะ ดังนี้  1. สูงไม่เกิน 3 ชั้น, พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 0.50 เมตร  2. สูงไม่เกิน 3 ชั้น, พื้นที่เกิน 300 ตารางเมตรร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 1.00 เมตร  กรณีที่ 2 อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถวตึกแถวและอาคารอื่นๆ ที่มิใช่ตามกรณีที่ 1    2.1 ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร รินแนวอาคารจากกึ่งกลาง ถนนสาธารณะ6.00 เมตร  2.2 ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 10.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนน อย่างน้อย 10% ของความกว้างถนน  2.3 ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 20.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนนอย่างน้อย 2.00 เมตร  (ทั้งนี้ถ้าอยู่ในถนนที่มีการบังคับระยะร่นไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ของกรมทางหลวงหรือ 15.00 เมตร ของกทม. ก็ต้องปฏิบัติตามด้วยครับ )    2. ที่เว้นว่างด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างอาคาร  กรณีที่ 1 ห้องแถว ตึกแถว  1.1 สูงไม่เกิน 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางต้องมีพื้นว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 6.00 เมตร  1.2 สูงเกิน 3 ชั้น ไม่อยู่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 12.00 ม. (ตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป)  1.3 ต้องมีที่ว่างเป็นทางเดินหลังอาคารอย่างน้อย 3.00 ม.  1.4 ต้องมีที่ว่างห่างเขตที่ดินด้านข้างอย่างน้อย 2.00 ม.  1.5 ติดต่อกันได้ไม่เกิน 10 ห้อง และยาวรวมกันไม่เกิน 40 เมตร  1.6 ทุก 10 ห้องต้องมีที่เว้นว่างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร    กรณีที่ 2 อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวมและอาคารอื่นๆ (ยกเว้นอาคารอยู่อาศัย สูงไม่เกิน 3 ชั้น ที่มิใช่อยู่อาศัยรวม อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น และสูงไม่เกิน 8.00 เมตร.)  2.1 สูงไม่เกิน 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างหน้าอาคาร อย่างน้อย 6.00 เมตร  2.2 สูงเกิน 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างหน้าอาคารอย่างน้อย 12.00 เมตร  2.3 ที่ว่างหน้าอาคารตามข้างต้น ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1/6 เท่าของเส้นรอบรูปตัวอาคารนั้น และต้องไปต่อเชื่อมกับถนนภายในกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 ม. เพื่อออกสู่ถนนสาธารณะได้ (ถ้าเป็นถนนภายในที่ผ่านช่องลอด ในอาคารอื่นต้องสูงไม่ต่ำกว่า 5.00 เมตรด้วย)  2.4 ต้องมีที่ว่างเป็นทางเดินหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร   หมายเหตุ  1. อาคารที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะหมายถึงอาคารที่อยู่ห่างจากทางสาธารณะเกินกว่า...

ตลาดอสังหาฯ บูม

มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 38  คาดเงินสะพัด 4 พันล้านบาท สอดรับกับตลาดอสังหาฯ ขยายตัวได้ 5% อานิงสงส์รัฐลงทุนเต็มสูบ อัตราดอกเบี้ยยังต่ำ จูงใจคนอยากมีบ้านเพิ่ม พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 15.12 น. นายวรัทภพ แพทยานันท์ ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 38 เปิดเผยว่า ในปีนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะเติบโตได้ 5% เนื่องจากได้แรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัว 4% จากปัจจัยบวกด้านการลงทุนของภาครัฐที่ลงทุนโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และประชาชนที่มีกำลังจับจ่ายเพิ่มขึ้น และช่วงนี้ธนาคารกลับมาผ่อนปรนมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อลง ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยปรับขึ้นด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูง และยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้มีส่วนช่วยในเรื่องของต้นทุนการก่อสร้าง ค่าเช่า และค่าขนส่งวัสดุ ส่วนเศรษฐกิจโลกก็มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคนี้ ถือเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้บริโภคที่ต้องการซื้อบ้านมากขึ้น ขณะเดียวกัน...

ลงทุนบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์

การเลือกซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเอง ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก แต่หากเป็นการซื้อเพื่อลงทุน ปัจจัยในการตัดสินใจย่อมเปลี่ยนไป หลายคนสนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพราะสามารถใช้สร้างรายได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะปล่อยเช่าเพื่อสร้างกระแสเงินสด หรือการขายต่อ ทั้งราคาก็ไม่ได้ผันผวนมากเหมือนสินทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งนอกจากการซื้อคอนโดแล้ว การซื้อบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ก็นับว่าเป็นการลงทุนได้เช่นกัน แล้วการซื้อบ้านเดี่ยว หรือทาวน์เฮ้าส์ สิ่งไหนเป็นการลงทุนที่ดีกว่ากันนะ การซื้อบ้านเดี่ยว เริ่มกันที่บ้านเดี่ยว...

ทำเลที่เหมาะกับการลงทุนอะพาร์ตเม้นต์

นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม...

ซื้อหรือเช่าแบบไหนดี

ในยุคปัจจุบันที่การจราจรในกรุงเทพฯ ติดหนึบหนับอันดับหนึ่งของโลก ส่งผลให้เทรนด์ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ และหอพักที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
กลุ่มผู้ปกครองที่มีกำลังซื้อมากพอก็มักซื้อคอนโดมิเนียมไว้ให้ลูกหลานพักอาศัยในระหว่างเรียน การลงทุนคอนโดมิเนียมถ้าไม่ใช่ทำเลทองจริงๆ...

ภาษีที่ดินจุดชนวน

อัพเดตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเวอร์ชั่น สนช. “ที่ดินเปล่า” เพดานสูงสุดเก็บ 3% ถ้าไม่ทำประโยชน์ภายใน 6-9 ปี ชนเพดานจัดเก็บ 1.2% เท่าภาษีพาณิชยกรรม หวั่นแลนด์ลอร์ดตกใจพัฒนาโครงการหลีกเลี่ยงจ่ายภาษีแพง สร้างปัญหาโอเวอร์ซัพพลายพัฒนาเกินความจำเป็นในอนาคต ฟากดีเวลอปเปอร์ขานรับ เผยเจ้าของที่รายย่อยเปิดดีลเจรจาซื้อขายมากขึ้น นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศศ.) กระทรวงการคลัง กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ร่างกฎหมายใหม่ฉบับนี้คืบหน้าเป็นลำดับ โดยผลักดันให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปี...

สัญญาณ4บวกในการลงทุนอสังหา

ก่อนการลงทุนอสังหาฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการลงทุน โดยการอ่านข่าว และติดตามข้อมูล ด้านต่างๆ ที่จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าทำเลไหน เหมาะแก่การลงทุน โดย 4 ปัจจัยหลักที่เอื้อต่อการลงทุนอสังหาฯ คือ  1.การขยายตัวของเมือง  ใจกลางเมืองอาจจะเป้นทำเลที่ได้รับความนิยมน้อยลงไปเนื่องจากต้นทุนของที่ดินแพงมาก...

รู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์  อธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านก็คือ ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินและทรัพย์สินอื่นที่ติดอยู่กับที่ดิน พูดง่ายๆคือเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเอง เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกแถว อาพาร์ทเม้นท์ โกดัง ทาวน์เฮาส์ ที่ดินและสิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนด) “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” จึงหมายถึง การสร้างรายได้จากสินทรัพย์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการขาย ให้เช่า ซื้อมาเก็งกำไร การเป็นนายหน้า การเป็นนักลงทุนรายใหญ่ การเป็นผู้ประกอบการ และอื่นๆอีกมากมาย รายได้ที่เกิดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การปล่อยเช่า เป็นช่องทางการลงทุนขั้นพื้นฐาน...

การลงทุน ในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการลงทุน ในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าของผู้ประกอบการ...

กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน

ก่อสร้างใกล้แหล่งน้ำสาธารณะต้องมีระยะร่น กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ว่า...

คำศัพท์น่ารู้สำหรับนักลงทุนคอนโด

  1. Presales ราคาขายคอนโด เมื่อเปิดตัวในโครงการใหม่ ส่วนใหญ่ผู้ซื้อคอนโดจะมีสิทธิ์ถือครองเป็นระยะเวลา 2-3 ปี ก่อนคอนโดสร้างเสร็จ ราคาพรีเซลจะต่ำกว่าราคารีเซล (ราคาขายต่อ) ข้อได้เปรียบสำหรับการซื้อแบบพรีเซลคือ ผู้ซื้อจะสามารถเลือกจองทำเลได้ก่อน และตัดสินใจซื้อได้จากการดูห้องตัวอย่างที่ทางโครงการจัดแสดงไว้ให้ ซึ่งเหมาะกับการลงทุนคอนโดระยะสั้น สามารถเอาคอนโดที่ซื้อมาไปอัพเป็นราคาขายต่อได้ 2. Resales ราคาขายต่อ หลังจากคอนโดสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งราคาคอนโดจะสูงกว่าราคาพรีเซล เพราะรับความเสี่ยงน้อยกว่า (เช่นสร้างไม่เสร็จ, สร้างล่าช้า, การก่อสร้างมีปัญหา ฯลฯ) โดยผู้ซื้อคอนโดสามารถเห็นสภาพห้องขายจริง ก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งนักลงทุนอสังหาฯ สามารถทำกำไรจาก Capital Gain หรือ Rental Yield ได้ในระยะยาว ในบางกรณีรีเซล หมายถึงการขายต่อสิทธิ์ในการจองโครงการก่อนโครงการสร้างเสร็จ หรือเรียกว่า ขายดาวน์นั่นเอง 3. Capital Gain คือ กำไรจากการขายคอนโด สามารถคำนวณได้โดย กำไร / ต้นทุนที่ซื้อมา x 100 = % ของ Capital Gain ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนอสังหาฯ จะมองตัวนี้เป็นเกณฑ์ในการเลือกซื้ออสังหาฯ ในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด หรือมี Capital Gain ที่สูงสุด โดยเฉลี่ยแล้ว การลงทุนอสังหาฯ Capital gain อยู่ที่ 5 – 7% ต่อปี 4. Rental Yield Rate คือ อัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าทั้งปี สามารถคำนวณได้โดย (ค่าเช่าที่จะได้รับต่อเดือน x 12) – ต้นทุน / ราคาที่ซื้อ x 100 = % ต้นทุนคิดจากค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าส่วนกลาง ค่านายหน้า ผลจะออกมาเป็น % ซึ่งค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนการลงทุนคอนโด คอนโดใจกลางกรุงเทพฯ และคอนโดใกล้รถไฟฟ้า ปัจจุบันผลตอบแทนอยู่ในระดับ 5-7% เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยของผลที่เราคำนวณมาแล้วอยู่ในช่วงนี้ถือว่าควรค่าแก่การลงทุน 5....


Notice: Undefined variable: last in /home/prapai/public_html/include/conn_function.php on line 176