BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

เช่าที่ดินทําการเกษตร

การให้เช่าที่ดินทําการเกษตรเหมาะสมกับผู้ที่เป็นเกษตรกรแต่ไม่มีที่ดินทำกิน จึงทำให้ต้องมีการเช่าที่ดินจากผู้ที่ให้เช่าที่ดิน โดยที่ผู้เป็นเจ้าของที่ดินต้องการสร้างประโยชน์ให้แก่ที่ดินเปล่าของตัวเอง การให้เช่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการทำสัญญาให้เช่าที่ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป แล้วมีการต่อสัญญาที่แล้วแต่ว่าเจ้าของที่ดินจะต่อสัญญาให้ และมักจะเป็นการให้เช่าที่เหมาไปทั้งหมด ถ้าเจ้าของมีที่ดิน 20 ไร่ หรือ 50 ไร่ ผู้ที่เช่าก็จะต้องเหมาไปทั้งหมด หรือจะเลือกเช่าที่ดินราคาถูกในพื้นที่ที่ติดกันเพียงไม่กี่ไร่ก็ต้องไปตกลงกับเจ้าของที่ดินอีกครั้ง และค่าเช่าที่จะเก็บต่อไร่ ซึ่งการให้เช่าที่ดินนี้มีกฎหมายที่คุ้มครองทั้งผู้เช่าและเจ้าของที่ดิน โดยมีข้อควรรู้ของกฎหมาย คือ

1.เกษตรกรรมที่เป็นผู้เช่าจะได้รับการคุ้มครองจากทางกฎหมาย เมื่อนำเอาที่ดินเช่านี้ไปทำนา ทำไร ทำสวน หรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อการส่งขาย เป็นต้น แต่ถ้ามีผู้เช่านำเอาไปทำด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตรก็จะไม่สามารถได้รับความคุ้มครองนี้

2.การเช่าแบบถาวรตามกฎหมายแล้ว จะมีกำหนดระยะเวลาที่ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือจะต้องเกินกว่า 6 ปีขึ้นไป เช่น 7 ปีและ 8 ปี เป็นต้น การเช่าแบบชั่วคราว ตามกฎหมายผู้เช่าจะต้องเช่าไม่ต่ำกว่า 6 ปี แต่ถ้าต้องการจะเช่าต่ำกว่า 6 ปี ก็สามารถที่จะยื่นคำขอต่อ คชก. ตำบล เพื่อการวินิจฉัยว่าให้เช่าชั่วคราวได้คราวละ 2 ปี

3.การเช่าช่วงนานั้น ผู้ที่เช่าจะต้องมีการเช่าที่ดินทํานาเองโดยไม่สามารถจะเอาที่ดินที่เช่าไป ให้คนอื่นเช่าต่อซ้ำซากเพื่อทำนาแทนตัวเอง ซึ่งกฎหมายได้มีการห้ามไว้อย่างชัดเจน

4.การคุ้มครองผู้เช่านา คือการที่เจ้าของที่ดินจะได้รับเพียงแค่ค่าเช่านาเท่านั้น แต่ผลตอบแทนของการทำนา หรือรายได้จากการขายข้าวจะไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับเจ้าของที่ดิน และการเรียกเก็บค่าเช่าจะเรียกได้ต่อเมื่อเสร็จฤดูกาลทำนาแล้วเท่านั้น โดยที่ห้ามข่มขู่ผู้เช่าโดยเด็ดขาด

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงกฎหมายคร่าว ๆ ที่ควรรู้ของผู้ที่ต้องการเช่าเพื่อทำการเกษตร และผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ถ้าต้องการข้อมูลที่ชัดเจนและละเอียดครบถ้วนสามารถที่จะเข้าสู่เว็บไซต์กรมที่ดิน หรือค้นหาจากเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เรื่องที่ดินโดยเฉพาะ ส่วนในที่ดินให้เช่าติดถนนส่วนใหญ่มักจะมีราคาที่สูง เพราะมีการเดินทางที่สะดวก ส่วนเช่าที่ดิน กรุงเทพนั้นยิ่งมีราคาเช่าที่สูงด้วยเช่นกัน และยังหาทำเลที่ดินเช่าเพื่อทำการเกษตรได้ยากมากอีกด้วย จึงควรที่จะหาตามจังหวัดที่อยู่ติดกับกรุงเทพ ที่มีพื้นที่ให้เช่ามากกว่าและมีการเดินทางที่สะดวก พร้อมด้วยราคาค่าเช่าที่ถูกกว่าอีกด้วย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

16 จังหวัดดาวรุ่งลงทุนอสังหา

สินเชื่อนักลงทุน

ในหลวง ร.9 สวรรคตครบ 1 เดือน