BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

เอกสารแสดงสิทธิที่ดิน มีอะไรบ้าง

เอกสารแสดงสิทธิที่ดิน มีอะไรบ้าง
1. ส.ค.1 แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน
ตัวเริ่มต้นเลย เป็นแค่การแจ้งว่าตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่ เวลาจะเปลี่ยนมือก็แค่แสดงเจตนาสละการครอบครองและส่งมอบให้ผู้รับโอน ปัจจุบันน่าจะไป upgrade กันเป็นโฉนด หรือ น.ส.3 – ก -ข กันหมดแล้ว

2. น.ส.2 ใบจอง
พวกที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ชาวบ้าน หรือที่ดินที่ชาวบ้านขอจับจองเป็นเจ้าของ โอนให้คนอื่นไม่ได้ ยกเว้นมรดก ถ้าทำประโยชน์ตามข้อกำหนด ก็มีสิทธิเอาไป upgrade เป็น ฉโนด หรือ น.ส.3 – ก – ข ได้

3. น.ส.3 – น.ส.3 ก – น.ส.3 ข หนังสือรับรองการทำประโยชน์
พวกนี้คือเอกสารสิทธิรับรองการทำประโยชน์ที่ดินที่ทางการออกให้ มีการทำเครื่องหมายหลักเขตชัดเจน  มีทั้งแบบขอได้มาแล้วโอนกันได้เลย และ ขอได้มาแล้วบังคับห้ามโอน 10 ปี
น.ส.3 คือ ไม่มีระวาง ไม่มีตำแหน่งแน่นอน ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
น.ส.3 ก คือ มีระวางรูปถ่ายทางอากาศชัดเจน
น.ส.3 ข คือ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ

4. โฉนดที่ดิน
คือหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดิน ผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในที่ดินแปลงนั้น ทั้งนี้ พวกโฉนด เก่าๆ ที่ออกมาตั้งแต่โบราณ เช่น โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองที่ว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” ก็ยังใช้ได้นะ แต่ถ้าอยากจะแก้ เป็น โฉนดที่ดินตามแบบใหม่นี้ก็นำมาแก้เปลี่ยนได้
พวกคอนโดจะไม่ใช้โฉนดที่ดินนะ จะใช้ อ.ช. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดแทน

5. โฉนดน้ำ
คือใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่สาธารณะ ชายฝั่งทะเล เป็นต้น

ที่ดิน ดี ไม่ดี พิจารณาจากอะไร

  • ทำเลที่ตั้ง อยู่ตรงไหน โซนไหน ผังเมืองกำหนดสีอะไร ระยะร่น และข้อบังคับต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินนั้น เช่นทีดินอยู่เขตเกษตร ก็สร้างตึกสูงไม่ได้ ที่ดินติดถนนซอยเล็ก ก็สร้างอาคารขนาดใหญ่ไม่ได้ ที่ดินอยู่กลางเมืองสุขุมวิทเลย แต่ติดโรงงานยาสูบ ก็มีข้อกำหนดบังคับห้ามสร้างอาคารสูง เป็นต้น ดังนั้นทำเลที่ตั้ง จึงสำคัญมากที่สุดเวลาพิจารณาว่าที่ดิน ดีหรือไม่ดี
  • สาธารณูปโภค มีไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต รถไฟฟ้ามั้ย
  • การเข้าถึงได้ เช่น รถเข้าได้ เรือเข้าถึงได้ มีรถไฟฟ้า เป็นต้น
  • น้ำท่วมหรือเปล่า ถ้าท่วมทุกปีปีละสองเดือน คงจะไม่ดีแน่
  • แนวโน้มความเจริญ
  • ความนิยม เช่นตอนนี้ คนกลัวน้ำท่วมโลก แห่ไปซื้อที่ดินแถวปากช่อง วังน้ำเขียวกันมากมาย
  • สภาพแวดล้อม เช่น ติดวัด ติดสุสาน ติดสลัมเสื่อมโทรม ติดทางขึ้นลงสนามบิน คงไม่ดี ถ้าติดสวนสาธารณะ ติดทะเลสาบสวยๆ ก็คงดีกว่า
  • หาประโยชน์ หรือมีรายได้เข้ามาหรือไม่ ถ้าเป็นที่เปล่าแต่มีคนเช่าราคาดี ก็ถือว่าดี

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ที่ดินรกร้างต้องเริ่มจ่ายภาษี

วิธีรับมือภาษีที่ดินใหม่ที่จะเกิดขึ้น

เรื่องน่ารู้ลงทุนคอนโด