BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

เทรนด์อสังหาฯ2020ที่น่าจับตามอง

เทรนด์อสังหาฯ2020ที่น่าจับตามอง
..
*กลยุทธ์สีเขียว
แนวคิดการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
โดยให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
มีสัดส่วนความต้องการมากขึ้น
โดยเฉพาะโครงการที่ตั้งอยู่ในเมือง
ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนพื้นที่สีเขียว
ต่อจำนวนประชากร หากโครงการใด
สามารถทำได้ก็จะยิ่งสร้างความแตกต่าง 
และสามารถดึงดูดความสนใจ
ของผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยได้มากเท่านั้น
..
*ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ
การออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งาน
ให้เหมาะกับผู้สูงอายุจะไดรับความต้องการมากขึ้น
..
*โซลาร์ ประหยัดพลังงาน
แนวคิดการประหยัดพลังงานจะได้รับความนิยมมากขึ้น
การใช้โซลาร์มาใช้ในตัวย้าน จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์
ได้มากถีง 44.7 กิโลกรัม เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม่ 26 ต้น
..
*บ้านนวัตกรรม Hybrid
เทรนด์ที่มากำลังมาแรง เพราะเทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น 
โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี 
ที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย
การสร้างบ้านต้องเป็นได้ทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน 
เป็นแบบบ้านหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่หันมามองกันมากขึ้น
และนี่ก็เป็นแนวทางในการพัฒนาอสังหาฯนับจากนี้
ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียิ่งขึ้น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

อาศัยบนที่ดินมา 10 ปีแล้ว อ้างครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่

ลงทุนกองทุนรวม

ต่างคนต่างคิด