BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

ที่ดินในการปลูกบ้าน

ลักษณะที่ดินดี ย่อมส่งผลต่อเจ้าของบ้าน แต่ที่ดินที่ไม่เหมาะไม่ควรปลูกสร้างบ้านเลยคือที่ดินดังนี้

  1. หน้ากว้างหลังแคบ
ว่ากันว่าตามหลักฮวงจุ้ยนั้น ผู้อาศัยจะไม่มีสุข ใจคอคับแคบ เห็นแก่ตัว มักเอาเปรียบผู้อื่น ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย และมักเกิดคดีความต่างๆ ถูกโกง แต่ถ้าเป็นที่ทำมาค้าขายไม่ใช่ที่อยู่อาศัยจะให้ผลที่ตรงกันข้าม ทำให้เกิดสิ่งดีๆ ต่อธุรกิจ 

     2. ลักษณะที่ดินแหว่งทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านด้านขวามือ เป็นบ้านที่จะส่งผลให้ผู้หญิงเป็นใหญ่มากกว่าชาย และฐานะการเงินของบ้านไม่ดีนัก 

   3. บ้านที่มีลักษณะแหว่งและตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่ง ด้านทิตะวันตกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เจ้าของบ้านอายุสั้น  

    4. ถนนขนาบบ้านทั้ง 2 ทาง แทนที่จะเป็นผลดี เพราะเกิดความสะดวกในการเดินทาง แต่ในหลักของฮวงจุ้ยแล้วไม่ดีแน่ และยิ่งถ้าเป็นถนนใหญ่ด้วยแล้วรถวิ่งไปมาตลอดเวลา
 
     จะกลายเป็นบ้านที่สร้างความหายนะแก่ผู้อยู่อาศัย ทำธุรกิจไม่ขึ้นมักถูกโกงเสมอๆ ทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ก็ลดน้อยลง ลูกหลานและบริวารมักทะเลาะกันเป็นประจำ 

ถ้าถนนที่ขนาบอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ ถือว่าเป็นทิศของประตูผี ทำให้สมาชิกในบ้านเจ็บป่วยออดๆ แอดๆ ถ้าใช้เป็นที่อยู่อาศัย แต่ถ้าใช้เป็นที่ตั้ง ของธุรกิจจะให้ผลดีการค้ารุ่งเรือง 

    5. บ้านเกาะ ที่มีถนนล้อมรอบทั้ง 4 ทิศของบ้าน มีความหมายตรงกับลักษณะคือ เกาะ บ้านใครมีลักษณะนี้ คนในบ้านมักเป็นคนใจคอคับแคบ รักษาผลประโยชน์ของตัวเอง มากกว่า แต่เหมาะสำหรับการทำกิจการค้าขาย เพราะจะให้ความเจริญรุ่งเรืองมากกว่า 

ลักษณะทั้ง 5 ของที่ดินที่ไม่ควรใช้เป็นที่ปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัย มักจะไม่ดี แต่ถ้าใช้เป็นที่ทำธุรกิจแล้วกลับรุ่งเรือง ก็ถือว่ายังไม่เลวร้ายนัก 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รู้เรื่องกฎหมายผังเมือง

5ทำเลทองน่าลงทุน

รู้เรื่องการลงทุนอพาร์ทเม้นท์