VDO

รวบรวมคลิปวิดิโอ กิจกรรม บทสัมภาษณ์ทั้งในรายการโทรทัศน์ และ รายการของคุณประไพศรีใน Youtube Channel

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 12

ตอนที่ 12 การสร้างความสุข ทางใจ

คลิปอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รายการ Like สาระ ตอนที่ 15

รายการ ข่าวข้น รับอรุณ

รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง