BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

Terra BKK ชี้อสังหาฯ ไทยปีนี้อยู่ในช่วงขาลง และเตรียมรับสังคมสูงวัย

"Terra BKK" ชี้อสังหาฯ ยังมีแนวโน้มเติบโต ย้อนหลัง 5 ปี ราคาปรับขึ้น 16.29% เหมาะต่อการลงทุนและถือครอง เหตุยังมีส่วนต่างราคาปรับขึ้นได้อีก ขณะที่อสังหาฯ เพื่อนบ้านขยับตัวสูงเกินมาก จับตากลุ่ม Gen Y มีไลฟ์สไตล์ซื้อและอยู่คอนโดฯ น.ส.สุมิตรา วงภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (เว็บไซต์ TerraBKK.com) กล่าวในงานเสวนา “LTV ทางร่วมของเศรษฐกิจไทย” ว่า พฤติกรรมการซื้อบ้านของคนไทยในยุค 4.0 ต้องยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยคนส่วนใหญ่นิยมใช้ Digital Media เป็นช่องทางในการศึกษา ค้นหาข้อมูลก่อน เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจซื้อภายหลัง จากการเก็บข้อมูลออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 402 ราย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ผู้ที่มีรายได้ 10,001-35,000 บาทต่อเดือน กว่า 43% เป็นผู้ที่ไม่มีการถือครองอสังหาฯ และเป็นกลุ่มที่มีเงินออมอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่อีกราว 40-43% ของผู้ที่มีรายได้ 10,001-35,000 บาทต่อเดือน เป็นกลุ่มที่มีการถือครองอสังหาฯ 1 ทรัพย์เท่านั้น ส่วนกลุ่ม Gen X (อายุ 36-54 ปี) รายได้มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจ เพราะมีการถือครองอสังหาฯ มากกว่า 2 ทรัพย์ขึ้นไป ถึง 52% เมื่อมาดูรายละเอียดจะพบว่า กลุ่ม Gen Y ตอนกลาง (อายุ 26-30 ปี) กว่า 55% ซื้ออสังหาฯ หลังแรกเพื่อการอยู่อาศัยเอง ส่วนกลุ่ม Gen X (อายุ 36-54 ปี) และ Baby Boomer (อายุมากกว่า 54 ปี) มีแนวโน้มการซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าและเป็นสินทรัพย์ในอนาคต ถึง 55% จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า กลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 36 ปีขึ้นไป มีการวางแผนทางการเงินด้วยการลงทุนในอสังหาฯ เพราะมองว่าเป็นการออมเงินในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ และยังสามารถเก็บเป็นทรัพย์สินสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตไว้ให้ลูกหลานได้ด้วย นอกจากนี้...

อสังหาฯ 4 เดือนสุดท้าย

ในช่วงต้นปีจะเห็นได้ว่าจะมีโปรโมชั่นดึงดูดให้ซื้อคอนโดมิเนียมกันจำนวนมาก...

ขาลงกองทุนอสังหาฯ

โดย/ สุนันท์ ศรีจันทรา ใครที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY FUND) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ต้องทบทวนการตัดสินใจกันใหม่ เพราะอัตราผลตอบแทนกองทุนรวมประเภทนี้อาจเกิดความผันผวนรุนแรง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดตัวลง REIT เป็นกองทุนที่ระดมทุน โดยการขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนทั่วไป นำเงินไปซื้อขาดอสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น สนามบิน อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ต ศูนย์การค้า คลังเก็บสินค้า และนำอสังหาริมทรัพย์เปิดให้เช่า นำรายได้จากค่าเช่า จ่ายผลตอบแทนคืนผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปเงินปันผล อายุกองทุนส่วนใหญ่ 30 ปี โดยมีทั้งกองทุนที่จ่ายเฉพาะเงินปันผล เมื่อครบ 30 ปี หรือเมื่อปิดกองทุนจึงคืนเงินต้น หรือกองทุนที่จ่ายปันผล ควบคู่กับการทยอยคืนเงินต้นตลอดระยะเวลา 30 ปี ความน่าสนใจของ REIT คือ เงินปันผลตอบแทนสูง ส่วนใหญ่ประกาศจ่ายปีละ 6% แต่รับประกันอัตราเงินปันผลเฉพาะปีแรกเท่านั้น ปีต่อๆ ไปอยู่ที่การบริหารจัดการค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมา สามารถจ่ายผลตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราที่ประกาศไว้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์...

อสังหาฯ ให้เช่าทางรอดตลาดเมืองท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวประเทศไทยแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั้งไทยและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว...

รังวัดที่ดิน

การรังวัดที่ดิน คือ การขอให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน มาตรวจสอบหลักเขตที่ดินและยืนยันขนาดของที่ดินในโฉนด โดยการวัด ปักเขต คำนวณ เพื่อให้ทราบที่ตั้ง แนวเขตที่ดิน หรือหาอาณาเขตที่แน่นอนของที่ดิน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะแม้จะมีโฉนดที่ดินยืนยัน แต่หากไม่เจอหลักเขตก็จะกลายเป็นโฉนดเลื่อนลอยไป ดังนั้น เจ้าของที่ดินจึงควรทำรังวัดทุกๆ 10 ปี เป็นการตรวจสอบยืนยันว่าหลักหมุดและอาณาเขตที่ดินยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมหรือไม่   การรังวัดที่ดินเป็นหน้าที่ของใคร “เจ้าของบ้าน”...

ที่อยู่อาศัย”รับสังคมสูงอายุ”

การเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุ ไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทำให้หลายธุรกิจตื่นตัวเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่ผู้สูงวัยที่ขยายตัว...

เช็คก่อนซื้อบ้านมือสอง

เมื่อก้าวสู่วัยที่ธุรกิจหรือหน้าที่การงานเริ่มลงตัว หลายคนเริ่มมองหาความมั่นคงให้ชีวิต ด้วยการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ บ้านมือสอง ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์และความจำเป็นในชีวิตของแต่ละคน ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว           แต่สำหรับใครที่มีธงในใจชัดเจนว่าอยากจะซื้อบ้านมือหนึ่ง...

Tipลงทุนอสังหา

บทความนี้ผู้เขียนอยากแนะนำนักลงทุนอสังหาฯ มือใหม่ให้เริ่มทำความเข้าใจบนพื้นฐานง่ายๆ เบื้องต้นในการลงทุนด้านอสังหาฯ ที่จะนำไปต่อยอดในการลงทุนด้วยวิธีต่างๆ...

กฎหมายควบคุมอาคาร

นอกเหนือจากการต้องเว้นให้มีที่ว่างสำหรับอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงแล้ว...

6 วิธี รวยด้วยอสังหาฯ

1. การลงทุนแบบเก็งกำไร เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ เพียงแค่ซื้อใบจองแล้วก็ปล่อยขายก็ทำกำไรได้ แม้จะดูเหมือนง่าย แต่ในความเป็นจริงการลงทุนแบบเก็งกำไรนี้ สิ่งสำคัญที่จะสร้างรายได้ด้วยการเก็งกำไร คือ ต้องเรียนรู้เรื่องทำเล ต้องเป็นทำเลที่มีศักยภาพ โครงการที่ลงทุนต้องเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์ ต้องเรียนรู้เรื่องวงรอบในการทำกำไร หมายความว่า ต้องรู้ช่วงเวลาของราคา เพราะแต่ละช่วงสามารถทำกำไรได้แตกต่างกันเช่น ช่วงก่อนพรีเซลหรือหลังพรีเซล ช่วงก่อสร้าง ช่วงสร้างเสร็จ ช่วงก่อนโอน และช่วงหลังโอน เป็นต้น 2. การลงทุนแบบจับเสือมือเปล่า การเอาดีด้วยการเป็นนายหน้านั่นเอง เป็นการลงทุนโดยสนอง Demand และ Supply ให้ลงตัวเพียงหาคนซื้อและคนขายที่มีความต้องการตรงกันให้มาเจอกันโดยผ่านตัวเราเอง...

ฤกษ์ดี 12 ราศี ควรซื้อขายอสังหาฯ

หลังจากครึ่งแรกของปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว มาดูกันว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ สำหรับแต่ละราศีจะมีทิศทางอย่างไรกับการลงทุนในเรื่องอสังหาฯ และควรจะใช้ฤกษ์เวลาใด  ฤกษ์ดี 12 ราศี ในครึ่งปีหลังควรซื้อขายอสังหาฯ หรือไม่ เช็กเลย ♈️ ราศีเมษ Aries (13 เม.ย.-13 พ.ค.) คุณเป็นราศีที่สามารถลงทุนกับอสังหาฯ บ้านเรือน ที่ดิน ได้ดี และเหมาะกับการมองหาที่แปลงใหญ่ ที่ใกล้ป่าใกล้สวน ที่ทำการเกษตร ตลอดจนที่ ๆ เน้นการลงทุนในโครงการระยะยาวอีกด้วย สำหรับฤกษ์เวลาที่ดีของคุณ เน้นที่ทุกวันที่ 15 ของเดือน หรือให้ดีที่สุด คุณเหมาะจะวางแผนเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่าง ๆ ให้ปิดจ๊อบให้ได้ในเดือนธันวาคม ♉️ ราศีพฤษภ Taurus (14 พ.ค.-13 มิ.ย.) คุณเป็นราศีที่ต้องตัดสินใจให้ชัดเจนอีกครั้ง เกี่ยวกับการลงทุนใด ๆ ก็ตามในครึ่งหลังของปีนี้ ประเด็นสำคัญคือชีวิตคุณอาจยังไม่นิ่ง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน เป้าหมาย รวมได้ถึงสถานที่-ที่คุณกำลังมองหา หลายคนในราศีนี้จะได้เผชิญกับคำถามเรื่องการโยกย้าย...

สัญญาณเปราะบางวิกฤติอสังหาฯ

  ปัญหาคอนโดฯล้นตลาดเกินความต้องการ จนบริษัทผู้นำด้านอสังหาฯชื่อดัง ต้องประกาศขายห้องชุดหลุดดาวน์ด้วยการลดราคา หรือเป็นการส่งสัญญาณในเรื่องไม่ปกติ ฟองสบู่จะแตกเหมือน 20 กว่าปีก่อนหรือไม่ เพราะขณะนี้เข้าสู่กลางปี 62 เศรษฐกิจยังไม่กระเตื้องขึ้น และที่ผ่านมาแบงก์ชาติได้ออกมาตรการคุมเข้มปล่อยกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย...