BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

ต่างคนต่างคิด


คนเราเกิดมาร้อยพ่อพันแม่..
ต่างมีหลายอย่างมากมายที่ไม่เหมือนกัน

แม้จะเกิดมามีรูปร่างละม้ายคล้ายกันก็ตาม
แต่ความรู้สึกนึกคิด..ช่วงจังหวะของชีวิตไม่เหมือนกัน
ซึ่งยากแก่การจะเข้าใจ
 
ต่างคน..ต่างคิด..ต่างจิต..ต่างใจ.. 
ต่างคน..ต่างทำ..ต่างเรื่อง..ต่างราว.. 
ต่างคน..ต่างพูด..ต่างคิด..ต่างกัน.. 
แตกต่างเหล่านั้น..ยากแก่การเข้าใจ..

ใจเขา..ใจเรา ..
...จะให้เขาคิดแบบเราไปหมดไม่ได้
...ต่างคน ต่างความคิด ต่างจิตใจ..
เราก็ทำได้ แค่ชี้แนะ ในสิ่งที่ถูกต้อง
ส่วนเขา จะทำตามหรือไม่นั้น
ก็สุดแล้วแต่ ตัวของเขาเถิด...

 

ด้วยความปรารถนาดี

น้ำตาลเผ็ด

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

“ธอส.-ออมสิน”บอกเอง วิธีกู้ซื้อบ้าน – คอนโด ทำยังไงให้แบงก์อนุมัติ

ไม่รู้กฎหมายที่ดิน น่าเป็นห่วง!!!

ดัชนีความเชื่อมั่นอสังหาฯ ปี’60 ลด