BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

ผังเมืองยุคไทยแลนด์4.0 รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

ภายใต้งบประมาณที่จำกัด เทียบกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกลับท้าทายไม่น้อยใน ยุค การเปิดประชาคมอาเซียน และยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะ “ผังเมือง”ที่เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ “ฐานเศรษฐกิจ” สัมภาษณ์ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังคำถามต่อไปนี้

 

นโยบายเร่งด่วน

นโยบายใหม่ กรมเร่งทำตามโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 คือ ผังเมือง 4.0 ซึ่ง ทุกเรื่อง อธิบดีระบุว่า ทุกอย่างต้องรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมมาใช้ ซึ่งกรมอยากทำเกี่ยวกับแอพเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อแอพเข้าถึงข้อมูลทางผังเมือง ซึ่งต่อไปทุกคนจะค้นหาได้บนมือถือ ว่าตรงไหนทำอะไรได้บ้างโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่หน่วยงานราชการ หรือตรวจสอบในกระดาษ

  เร่งบังคับใช้ผัง

เพื่อป้องกันไม่ให้การพัฒนามีความบิดเบี้ยว ผังเมืองรวมจังหวัดจึงเป็นคัมภีร์ สำคัญ ที่จะประกาศให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยเร็วโดยเฉพาะภายในวันที่ 19 มกราคม 2560 หากบังคับใช้ไม่ทัน จะส่งผลกระทบต่อ 18 จังหวัดที่อยู่ในแผนพลังงานของกระทรวงพลังงาน ที่จะพัฒนาพลังงานทดแทน

เนื่องจาก คำสั่ง คสช. ตามมาตรา 44 ที่ให้ยกเว้นทางผังเมือง สร้างโรงงานพลังงานไฟฟ้าได้ ภายใน 1 ปี หรือภายในวันที่ 19 มกราคม จะหมดอายุลง ทางออก กรมจะเสนอต่ออายุ

  วางผังคลุมอำเภอ-ตำบล

นอกจากนี้ยังวางผัง และปรับปรุง ผังชุมชน กว่า 400 ผัง และจะกำหนดให้มีครอบคลุม ทุกอำเภอ ตำบล กว่า 7,000 แห่ง ที่สำคัญ ผังเมืองไม่มีหมดอายุ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการใช้ที่ดินในพื้นที่ที่มีผังเมืองแล้ว เนื่องจาก ได้แก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การผังเมืองพ.ศ. 2518 โยมีผลตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ส่วน พื้นที่ไหนยังไม่มีผัง ภายในเดือนมกราคมนี้ 39 ผังที่เหลือจะประกาศครอบคลุม หลังประกาศไปแล้ว 34 ผัง ต่อไป ปัญหาการลักไก่ใช้ที่ดินจะหมดไป รวมถึงการเร่งรัดวางผังระบายน้ำ ให้ครบคลุมทั้งประเทศ หลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ ที่จะ เพิ่มเข้าไป ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย

  เขตศก.ชายแดน -อีอีซี

นอกจากนี้ยังได้จัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน ซึ่ง ประกาศไปแล้ว 2 จังหวัดคือ สระแก้วและสงขลา ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างทยอยออกมาหากผังเมืองรวมจังหวัดประกาศใช้เมื่อไหร่ก็ประกาศใช้ได้ทันที นอกจากนี้แล้วยัง ใช้งบ 60 ล้านบาทจัดทำผังเมืองรวมครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องมีมาตรการทางผังเมืองมาใช้ ซึ่ง จะกำหนดให้ ระยอง ชลบุรี เป็นเมืองอุตสาหกรรมเนื่องจากมีท่าเทียบเรือ ฉะเชิงเทรา กำหนดให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี เกาะเสม็ดจะกำหนดให้เป็นย่านธุรกิจโซนสำนักงานสำหรับเชิญชวนนักลงทุน รวมทั้งจัดทำผังเฉพาะบริเวณโดยรอบสนามบินอู่ตะเภารัศมี 23 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นศูนย์การค้าการลงทุนพัฒนาเชิงพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อเชื่อมโยงกับ สนามบินสุวรรณภูมิ

มองว่า กลุ่มจังหวัดอีอีซี จะมีศักยภาพมาก เหมาะต่อการลงทุนในอนาคต เนื่องจาก ระบบโครงสร้างพื้นฐานรัฐไปลงจำนวนมาก อาทิ มอเตอร์เวย์ รถฟ้า ท่าเทียบเรือรองรับเป็นต้น

สำหรับภาพใหญ่ 3 จังหวัด จะมีผังอีอีซีภาพใหญ่ รองลงมาจะเป็นผังเมืองรวมของแต่ละจังหวัดควบคุม และ จะซูมเข้าไปเป็นผังเฉพาะ

  ปรับผังกทม.

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ในช่วงประเมินผล คาดว่าน่าจะปรับค่อนข้างมาก

เช่นปรับสีการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณไหนเพิ่มเติม บริเวณไหนขยายเพิ่มโดยไม่กระทบจราจร ซึ่งกรณีที่เอกชนต้องการพัฒนาได้มาก จะต้องถามว่า จะกระทบประชาชนโดยรอบหรือไม่ เพราะเอกชนพัฒนาเสร็จ ขายได้ก็ไป คนที่อยู่คือ คนซื้อและคนรอบข้าง

อย่างไรก็ดีเห็นว่า หากมีแนวรถไฟฟ้าและแผนที่จะก่อสร้างโครงการชัดเจน ผังเมืองกทม.ก็น่าจะกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมือนรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว แต่ทั้งนี้ อยู่ที่กทม.พิจารณา แต่ คณะกรรมการผังเมืองจะดูสุดท้าย

  ของขวัญปี 2560

นอกจากวางผังแล้ว กรมยังจัดทำคู่มือดูแลอาคารหลังน้ำแห้ง โดยพิมพ์แจกภาคใต้ ว่าจะซ่อมแซมบ้านตามหลักสุขาภิบาล อย่างไร ซึ่งมีให้เลือก 60 แบบ และบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย10แบบ ซึ่งสามารถนำแบบของกรมไปยื่นขออนุญาตได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเร่งรัดกำจัดผักตบชวา ซึ่ง ขณะเดียวกัน กรมต้องการให้ท้องถิ่นและประชาชนเข้ามาช่วยทำกิจกรรมเหล่านี้ด้วย อย่างไรก็ดี กรมได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณปี2560 วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท และปี 2561 วงเงิน 2.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งงบประมาณที่ได้จะนำไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งวางผังเมือง สร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ซ่อมสร้างแก้ปัญหาตลิ่งพัง สร้างศาลาอเนกประสงค์ จัดรูปที่ดิน สร้างถนนชุมชนเป็นต้น

มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เกิดวันที่ 11กรกฎาคม 2503 รับตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2555 ก่อหน้านี้ เป็นลูกหม้อกรมมาโดยตลอด เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2528 ในตำแหน่งวิศวกรโยธา3 สำนักผังเมืองในสมัยนั้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,228 วันที่ 19 – 21 มกราคม 2560

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เช็คความพร้อมก่อนลงทุนอสังหาฯ

กุญสำคัญในการไขตลาดคอนโด

5 แหล่งข้อมูลอสังหาที่คุณต้องรู้