BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

นักพัฒนาอสังหาฯ

ข้อควรรู้ก่อนจะลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์

ก่อนที่คุณจะลงทุนธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ คุณควรรู้ก่อนว่า อสังหาริมทรัพย์คืออะไร และมีอะไรบ้าง เพื่อที่คุณจะสามารถเลือกลงทุนได้ถูกต้อง และเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 139

“อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน มีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพย์สินอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย”

โดยอสังหาริมทรัพย์ สามารถแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้

1. บ้านเดี่ยว

คือ สถานที่พักอาศัยที่ผู้คนนิยมอาศัยเป็นอย่างมาก เพราะบ้านเดี่ยวมีพื้นที่กว้างขวาง และให้ความเป็นส่วนตัว มากกว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ

2. อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถว

คือ สถานที่พักอาศัยที่ผู้คนนิยมอาศัย อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นที่พักอาศัยแล้ว ยังสามารถดัดแปลงให้เป็นสถานที่ทำการค้า หรือประกอบธุรกิจได้อีกด้วย

3. ทาวน์เฮ้าส์

คือ อสังหาริมทรัพย์ ที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นิยมสร้าง เพราะเหมาะกับการปลูกสร้างในพื้นที่ขนาดเล็ก และมีจำกัด

4. แฟลต หรืออพาร์ทเมนต์

คือ สถานที่สำหรับอยู่อาศัย ที่มีลักษณะคล้ายอาคารพาณิชย์ โดยปกติแล้วอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้จะตั้งอยู่ในทำเลที่ดี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

5. คอนโดมิเนียม

คือ สถานที่พักอาศัยที่มักจะอยู่ในทำเลใจกลางเมือง ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยเฉพาะการคมนาคมที่ครบถ้วน  เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน

6. สหกรณ์เคหสถาน

คือ สถานที่อยู่อาศัยแบบสหกรณ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นอาพาร์ตเมนต์เพล็กซ์ คล้ายคอนโดมิเนียม  

7. บ้านเคลื่อนที่

คือ สถานที่พักอาศัยที่สร้างสำเร็จรูปจากโรงงาน และย้ายมาติดตั้งในทำเลที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ของ บ้านเคลื่อนที่

8. บ้านที่แบ่งเวลาการพักอาศัย

คือ สถานที่พักซึ่งมีการแบ่งเวลา หรือหมุนเวียนกันใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพักผ่อน เช่น บ้านพัก หรือเรือนรับรอง ที่อยู่ตามชายหาด หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร ?

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือ นักลงทุนที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุด นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีทั้งแบบผู้ประกอบการ และองค์กร

ซึ่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่สร้างบ้าน และที่อยู่อาศัยอื่นๆ หรือบุคคลทั่วไปที่ซื้อบ้าน หรือคอนโดมือสองเพื่อปล่อยเช่า ล้วนถือเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันทั้งสิ้น เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ และงอกเงยมูลค่าจากสินทรัพย์ในครอบครองได้

การจะเป็น นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดีควรทำอย่างไร ?

เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่า และราคาแพง จึงทำให้นักลงทุน หรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต้องศึกษาการลงทุนธุรกิจนี้มาเป็นอย่างดี

เพื่อที่จะได้ไม่เสียผลประโยชน์ และไม่เป็นการลงทุนโดยเสียเปล่า ซึ่งการจะเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องศึกษาจากปัจจัยต่างๆ และวิธีการลงทุนดังนี้

1. เรียนรู้กฎหมายที่จำเป็น

กฎหมายที่จำเป็น สำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นั้นมีอยู่ไม่มาก แต่ทุกข้อล้วนสำคัญ และไม่อาจละเลยได้ ได้แก่

 • พระราชบัญญัติการผังเมือง
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
 • รายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือEIA
 • กฎหมายเฉพาะทาง
 • กฎหมายพัฒนาพื้นที่
 • โครงการเวนคืน

2. ความเป็นไปได้ ด้านกายภาพ และทำเลที่ตั้ง

เป็นการศึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในการดำเนินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการดูแลเรื่องทำเลที่ตั้ง และพื้นที่เป็นหลัก เช่น ขนาด ความกว้าง หรือรูปร่างของลักษณะที่ดิน

โดยศึกษาจากข้อดี และข้อเสีย หรือโอกาสในการอุปสรรคของทำเลที่ตั้ง สภาพทางกายภาพ ลักษณะดิน ความลาดชัน ความสูงของที่ดิน การถามดิน ค่าถมดิน สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งพิจารณาได้จากการเข้าถึงของสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และอื่นๆ


อสังหาริมทรัพย์ การตลาด

ขอขอบคุณภาพจาก fatguymedia.com

3. ความเป็นไปได้ ทางการตลาด

สามารถวิเคราะห์ได้จากเศรษฐศาสตร์มหาภาคสภาพเศรษฐกิจ   ทั้งจุลภาค และมหภาค ที่มีผลต่อแนวโน้มของกำลังซื้อ และต้นทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และยังสามารลงมือศึกษาได้จากปัจจัยต่างๆ อันได้แก่

 • การสำรวจข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
 • การศึกษาแผนพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
 • การสำรวจปริมาณคนผ่านทาง
 • การสำรวจทั้งคุณภาพและปริมาณ
 • การตรวจสอบความต้องการ ตรวจตราหาคู่แข่ง บนทำเลที่น่าสนใจ
 • การขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการ ศูนย์วิจัยต่างๆ และการสำรวจลงพื้นที่ด้วยตนเอง

4. สภาวะ และความคุ้มค่าทางการเงิน

การลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความคุ้มค่า และสภาพคล่องทางการเงินในขณะนั้น รวมถึงในอนาคตด้วย ซึ่งอาจใช้ข้อมูลทางการตลาดมาตั้งสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน ได้แก่

 • อัตราการเช่า
 • รายละเอียดการชำระเงิน
 • การประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการด้วย เช่น การประมาณการผลตอบแทนโครงการเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ

อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่ไม่มีทุนไม่สามารถทำธุรกิจนี้ได้ ดังนั้น การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

หลักในการเลือกอพาร์ทเม้นท์

5 เช็กลิสต์ก่อนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และวิธีคิดราคาค่าเช่า

ไขกุญแจสู่ความสุข..ความสำเร็จ