BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

ทางรอดสังหาฯในยุคนี้

ทางรอดสังหาฯในยุคนี้
..
ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำขนาดนี้ 
สิ่งที่ผู้ประกอบการทำได้คือ "ปรับตัว"
เพื่อรับมือกับปัญหา ..และสิ่งที่ควรทำเลยมีดังนี้
..
ติดตามสถานการณ์ตลาด
และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด จากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจในหลายประเทศมีผลกระทบกับกำลังซื้อ
ของผู้บริโภคทั่วโลก ผู้ประกอบการรายใดหากเน้นลูกค้า
กลุ่มต่างชาติต้องเกาะติดสถานการณ์เพื่อดูกำลังซื้อ
ว่ายังดีอยู่หรือไม่
..
นอกจากนี้ต้องหาดีมานด์ เฉพาะในแต่ละพื้นที่
และลงทุนให้เหมาะกับขนาดตลาดหรือความต้องการที่มี
รวมถึงการควบคุมการปล่อยสินเชื่อของภาครัฐ
ควรศึกษาจากกลุ่มที่เป็นผู้อาศัยอยู่จริงด้วยการสำรวจตลาด
เฉพาะเรื่องยอดขายของโครงการบริเวณนั้นๆ จำนวนยูนิตเหลือขาย
เพราะบางพื้นที่ ยังมีความต่อการอย่างต่อเนื่องหากพัฒนาอสังหาฯ
ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และราคาสมเหตสมผล
อสังหาฯก็ยังมีทางเติบโตต่อไปด้
ดังนั้น การเลือกทำเลเป็นสิ่งสำคัญ ต้องเข้าใจตลาดนั้น
แลสามารถวิเคราะห์ศักยภาพทำเลได้ เพื่อพัฒนาโครงการ
ที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าย่านนั้น
หากจุดแข็งของโครงการตัวเองให้เจอ เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์
ของกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการออกแบบห้อง ทำเล การใช้สอย
และสื่้อสารไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และนี่คือทางรอดอสังหาฯในยุคนี้

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กฎหมายการซื้อที่ดิน

กฎหมายใหม่อสังหาฯ

4 เทคนิคหาบ้านเพื่อการลงทุน