BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

ยื่นภาษีออนไลน์

ยื่นภาษีออนไลน์ไม่ยากอย่างที่คิด
..
เข้าสู่ช่วงแห่งการยื่นภาษีแบบภ.ง.ด. 90/ 91กันแล้ว
สำหรับผู้ที่ตอ้งการยื่นเอง สามารถกรอกแบบฟอร์ม
แล้วส่งกรมสรรากรได้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 9 เมษายน 2562  
..
หลักการง่าย ๆ ของการคำนวณภาษีคือ
(รายได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี
แนะนำขั้นตอนการยื่นแบบฯทางอินเทอร์เน็ตโดยสรุปดังนี้
เข้าไปยังเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th
เลือกรายการการบริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 
E-Service) สำหรับบุคคลธรรมดา
..
หากเป็นการเข้าสู่ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนก่อน 
โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ระบบจะแสดงหมายเลข
ผู้ใช้งาน (User Name) 
และรหัสผ่าน (Password) บนหน้าจอ
..
เลือกรายการบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 แล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมีรายได้แค่เงินเดือนประจำเท่านั้น
จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 แต่มีรายได้จากแหล่งอื่นให้ยื่นเป็น ภ.ง.ด.90
..
เข้าระบบโดยใช้หมายเลขผู้ใช้ (User Name) 
และรหัสผ่าน (Password)ป้อนรายการข้อมูลต่าง ๆ 
ได้แก่ รายการเงินได้ ค่าลดหย่อน เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
..
 หากครบแล้วคลิก "ตกลง" เพื่อยืนยันการยื่นแบบฯ
เมื่อได้ตรวจสอบรายการข้อมูลที่บันทึกและสั่งให้ระบบ "คำนวณภาษีแล้ว"
การแสดงผลของการยื่นแบบฯ สามารถตรวจสอบข้อมูล
หลังจากที่ยื่นเอกสารประมาณ 1 วันทำการ 
ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร (epit.rd.go.th)
..
หลังจากนั้น หากไม่มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม
หน้าจอจะแสดงผลรับแบบและหมายเลขอ้างอิงค่ะ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นแบบฯ และกรมสรรพากร
จะส่งใบเสร็จรับเงินไปยังที่อยู่ตามที่ลงทะเบียนไว้
..
หากต้องชำระเพิ่มเติม สามารถเลือกชำระเงินกับ
e-paymentหรือระบบของธนาคารได้เลย
โดยระบบจะแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 
รหัส ควบคุม และจำนวนภาษีที่ต้องชำระ 
และดำเนินการตามขั้นตอนของ ธนาคารนั้น ๆ 
 หรือหากเลือกวิธีชำระผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ
(pay at post) ได้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านได้เลยค่ะ
และอย่าลืมวางแผนลดหย่อนภาษี ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะยาว
กองทุนเลี้ยงชีพ หรือประกันชีวิตกันนะคะ

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

อสังหาฯลุ้น“การเมืองนิ่ง” ดัน “ครึ่งปีหลัง” ฟื้น

ธอส.ผุดบิ๊กดาต้าบ้านมือ2ฟื้นยอดกู้วันละพันล้าน

รีไฟแนนซ์บ้าน