BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

จะสร้างบ้าน เว้นระยะห่างเท่าไรดี

   จะสร้างบ้านหรืออาคารสักหลัง จะสร้างกันดุ่มๆ สุ่มสี่สุ่มห้าก็ไม่ได้ใช่มั้ย จะก่อสร้างก็ต้องมีขั้นตอนต่างๆ มากมาย ทั้งแบบ ทั้งคนออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกหรือวิศวกร แล้วยังจะต้องนำแบบไปยื่นขออนุญาตกับทางราชการอีกเพื่อให้อนุมัติแล้วจึงก่อสร้างได้ เรื่องระยะห่างของบ้านเวลาก่อสร้างก็เป็นสิ่งสำคัญ บ้านเเต่ละหลังต้องมีระยะห่างตามที่กฎหมายกำหนดด้วย 
        อย่างการเว้นระยะห่าง กรณีการปลูกสร้างอาคารที่มีประตู-หน้าต่าง หรือช่อง-ลมด้านที่ติดต่อกับเขตที่ดินของผู้อื่น อาทิ
        - อาคารสูงไม่เกิน 9 ม. ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 2 ม.
        - อาคารสูงเกิน 9 ม. แต่ไม่เกิน 23 ม. ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 3 ม.
        - กรณีไม่เปิดประตู-หน้าต่างด้านข้างและสร้างชิดเขตที่ดินผู้อื่น ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร
        ดูรอบบ้านเเล้วทีนี้เขามาดูในบ้านกันบ้าง เรื่องแบบบ้านนั้นเวลาออกแบบนอกจากจะถูกใจเจ้าของบ้านแล้ว ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะ โดยกฎหมายควบคุมอาคารนี้มีทั้งข้อกำหนดและลักษณะของตัวอาคาร การใช้สอยพื้นที่ในอาคารส่วนต่างๆ ทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย
        มาดูตัวอย่างข้อกำหนดสำคัญๆ เกี่ยวกับการออกแบบบ้านกันบ้าง เช่น
        - ขนาดพื้นที่ต่ำสุดของห้องนอนต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 ม. และต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม.
        - ระเบียงต้องกว้างอย่างน้อย 1 ม. และยื่นเหนือทางเท้าได้ไม่เกิน 1.20 ม.
        - ระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงยอดฝ้าต้องไม่ต่ำกว่า 2.20 ม.
        - บันไดต้องกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 ซม.ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 ซม. ลูกนอนของบันไดต้องไม่แคบกว่า 22 ซม. และความสูงของบันไดที่ไม่มีชานพักต้องไม่เกิน 3 ม. แต่ถ้าบันไดสูงเกิน 3 ม. จะต้องมีชานพักสูงอย่างน้อย 1.90 ม.
        ดูข้างในเเละข้างนอกบ้านกันแล้ว คราวนี้โดยมาดูโดยรวมเลย ตามกฎหมายยังมีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงและส่วนสาธารณะ เช่น ความสูงของอาคารที่จะสามารถสร้างได้เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของพื้นดิน และยังต้องเปรียบเทียบกับขนาดความกว้างของถนนหรือลำรางสาธารณะ ยกตัวอย่างเช่น
        - ตึกแถวสูงไม่เกิน 3 ชั้น และไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6 ม. (ถ้าสูงเกิน 3 ชั้นต้องมีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 12 ม.)
        - กรณีบ้านเดี่ยวต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ดิน อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 ม. ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 ม. ยกเว้นบ้านอยู่อาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตร.ม. และผนังที่ไม่มีช่องเปิด สามารถสร้างห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า 1 ม. ได้ (ถ้าห่างเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซม. ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้นด้วย)
        หมายเหตุ ขีดตัวเเดงๆ เน้นไว้เลยว่า “ผู้ที่จะสร้างบ้านหรืออาคารใดๆ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถขอใบอนุญาตเพื่อก่อสร้างได้”  แต่สำหรับคนทั่วไปอาจไม่ทราบเรื่องเหล่านี้ ส่วนนี้จึงเป็นหน้าที่ของสถาปนิกผู้ออกแบบแทน แต่ถ้าเราอยากทราบก็สามารถสืบค้นได้จากทางอินเตอร์เน็ต โดยพิมพ์คำว่า พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร” ก็จะได้ข้อมูลสำหรับศึกษาแล้ว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ เริ่มเก็บปี 2563

เทคนิคการปล่อยเช่าคอนโดให้รวดเร็ว

รู้ก่อนลงทุนอสังหา