BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

ซื้อสังหาฯต้องดูอะไรบ้าง


สำหรับคนที่สนใจซื้ออสังหาฯริมทรัพย์ ต้องพิจารณา 2 อย่างนี้ค่ะ
1.ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง
2.ซื้อเพื่อการลงทุน
ต้องถามตัวเองให้ได้ว่าเราซื้ออสังหาฯ เพื่ออะไร
เพราะถ้าซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองต้องพิจารณาดูว่าอสังหาฯนั้น
เหมาะสมกับเราหรือไม่ ทั้งเรื่องทำเล จำนวนห้องขนาด สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
รวมถึงกำลังซื้อและกำลังผ่อนจ่ายในการขอสินเชื่อ ว่าเรามีความสามารถในการผ่อนชำระหรือไม่
หากซื้อเพื่อการลงทุน ต้องพิจารณาถึงระยะเวลาในการถือครอง
และผลตอบแทนที่ได้รับ โดยต้องดูว่าราคา ณ ปัจจุบันเป็นราคาที่ต่ำสุดแล้วหรือไม่
เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีสถานการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นอีก ตรงจุดนี้ถ้าคิดว่าพร้อมด้านการเงินก็ลงทุนเลยค่ะ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

จีนสั่งห้ามโฆษณาอสังหาฯ ที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรงามฮวงจุ้ยดี

กฎหมายควบคุมอาคาร

ปัญหาที่พบในการขายฝากที่ดิน