BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

ข้อคิดดีๆ

ข้อคิดดีๆ

1.ไม่มีสิ่งใดช่วยคุณได้เปรียบคนอื่นมากเท่ากับการควบคุมอารมณ์ให้สงบนิ่งอยู่ตลอดเวลา

2.ความอดทนคือเพื่อนสนิทของสติปัญญา

3.ไม่ต้องหว่งคนอื่นที่เค้าไม่เข้าใจเรา แต่ต้องหว่งว่าเราไม่เข้าใจคนอื่น

4.การที่ยอมรับว่าไม่รู้นั้น ก็คือความรู้แล้ว

5.จงเป็นนักศึกษาในแบบบัณทิต อย่าเป็นนักศึกษาในแบบคนพาล

6.เมื่อรักเขาจะไม่ให้กำลังใจเขาได้หรือ เมื่อซื่อสัตย์ต่อเขา จะไม่ตักเตือนสั่งสอนเขาได้หรือ

7.ตำหนิตนเองให้มาก ตำหนิผู้อื่นให้น้อย ก็จะไม่มีใครโกรธแค้น

8.พูดไพเราะตลบแตลง ทำให้สูญเสียคุณธรรม

9.เรื่องเล็กไม่อดกลั้นไว้จะทำให้แผนใหญ่เสีย

10.ร่างกายต้องการอาหารฉันใด จิตใจก็ต้องการอาหารฉันนั้น ขณะที่ร่างกายของคนเราต้องการพลังงานในการดำรงชีวิต จิตใจของคนเราก็ต้องการความรู้และหลักคิดที่ดี เพื่อเป็นพลังให้ชวิตดำเนินต่อไปเช่นกัน

11.การพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตอนทำให้คนยอมรับ การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ช่วยให้ครองใจคนอื่นได้

12.เป็นคนดีให้คนเกรง ดีกว่าเป็นนักเลงให้คนกลัว

13.บางทีคนที่ชอบพูดคำหยาบ ลึกๆแล้วคือคนอ่อนแอที่พยายามแสดงว่าตัวเองเข้มแข็ง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ในหลวง ร.9 รักประชาชนมากกว่าชีวิตพระองค์เอง

ลักษณะทีดินที่ไม่ควรลงทุน

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างคอนโด