PORTFOLIO

ห้องแสดงผลงาน ของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

PRESS

รายการ มองรอบทิศ

มองรอบทิศ : ออกอากาศทางช่อง ททบ 5 วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 59

MORE DETAIL

รายการ ข่าวข้น รับอรุณ

MORE DETAIL

รายการ ฝ่าวิกฤติ กับ กฤษติกา

   

MORE DETAIL

รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

MORE DETAIL

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง

บ้านเมือง ปีที่ 14 (44) ฉบับที่ 4418 (19382 ) วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2559

MORE DETAIL

หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 7095  วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559  ไทยโพสต์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 7100  วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2559  

MORE DETAIL

หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

สยามรัฐ ปีที่ 66 ฉบับที่ 22997  วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ.2559

MORE DETAIL

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

โพสต์ทูเดย์ปีที่ 14 ฉบับที่ 4,816 วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2559 โพสต์ทูเดย์ปีที่ 14 ฉบับที่ 4,848 วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559

MORE DETAIL

นิตยสาร ชีวิตจริง

ชีวิตจริง ปีที่ 39 ฉบับที่ 1172

MORE DETAIL