VDO

รวบรวมคลิปวิดิโอ กิจกรรม บทสัมภาษณ์ทั้งในรายการโทรทัศน์ และ รายการของคุณประไพศรีใน Youtube Channel

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 10

ตอนที่ 10 วิธีการสร้างเสน่ห์ให้ตัวเอง

คลิปอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 19

รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

รายการ Like สาระ ตอนที่ 2