VDO

รวบรวมคลิปวิดิโอ กิจกรรม บทสัมภาษณ์ทั้งในรายการโทรทัศน์ และ รายการของคุณประไพศรีใน Youtube Channel

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 14

ตอนที่ 14  3 วิธีสร้างวินัย ให้ตัวเอง

คลิปอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 17

รายการ Like สาระ ตอนที่ 9

รายการ Like สาระ ตอนที่ 5