VDO

รวบรวมคลิปวิดิโอ กิจกรรม บทสัมภาษณ์ทั้งในรายการโทรทัศน์ และ รายการของคุณประไพศรีใน Youtube Channel

รายการ Like สาระ ตอนที่ 15

ตอนที่ 15 ใจตั้งมั่น คืออะไร?

คลิปอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รายการ Like สาระ ตอนที่ 5

รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

รายการ Like สาระ ตอนที่ 4