VDO

รวบรวมคลิปวิดิโอ กิจกรรม บทสัมภาษณ์ทั้งในรายการโทรทัศน์ และ รายการของคุณประไพศรีใน Youtube Channel

รายการ Like สาระ ตอนที่ 16

ตอนที่ 16  การหา Connection ที่ดี 

คลิปอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 14

รายการ Like สาระ ตอนที่ 9

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 12