VDO

รวบรวมคลิปวิดิโอ กิจกรรม บทสัมภาษณ์ทั้งในรายการโทรทัศน์ และ รายการของคุณประไพศรีใน Youtube Channel

รายการ Like สาระ ตอนที่ 20

ตอนที่ 20  "3 วิธีดับความหงุดหงิด" 

คลิปอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รายการ Like สาระ ตอนที่ 7

รายการ Like สาระ ตอนที่ 1

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 19