VDO

รวบรวมคลิปวิดิโอ กิจกรรม บทสัมภาษณ์ทั้งในรายการโทรทัศน์ และ รายการของคุณประไพศรีใน Youtube Channel

รายการ ฝ่าวิกฤติ กับ กฤษติกา

พบกับคุณ "ประไพศรี ประเสริฐแก้ว" ลูกชาวนา ที่ไขว่คว้าจนผ่านวิกฤติ.

คลิปอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รายการ Like สาระ ตอนที่ 9

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 12

รายการ เข้าท่า